T: 072-507 05 88 info@vanderoordegmond.nl

Waterwerken

Beschoeiïngen vernieuwen of aanbrengen, damwanden slaan, sloten krabben, vlonders aanleggen, alles wordt door ons uitgevoerd.

Ook werkzaamheden vanaf ponton of met drijvende kraan, waardoor geen schade aan de oevers ontstaat.

Alles kan desgewenst vanaf het water!