T: 072-507 05 88 info@vanderoordegmond.nl

Slopen van een woonhuis

Loon & Handelsbedrijf van der Oord sloopt een woonhuis en bijbehorende opstallen.
De sloop begint met de aanvraag van de sloopvergunning.
Binnen het kader van de vergunning wordt onderzocht of er schadelijke stoffen aanwezig zijn.
Na het afgeven van de vergunning kan worden gestart met de werkzaamheden.
Deze betreffen: het demonteren van het woonhuis, het sorteren van het vrijgekomen materiaal en het verantwoord afvoeren van het materiaal naar een reststoffencentrale.