T: 072-507 05 88 info@vanderoordegmond.nl

LOON & HANDELSBEDRIJF VAN DER OORD ZET IN OP VERMINDERING VAN DE CO2-UITSTOOT

Voor de huidige en toekomstige generaties is het van belang om de uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) te verminderen. Daarmee kunnen we klimaatverandering tegengaan en de aarde leefbaar houden. Door ons als Loon & Handelsbedrijf Van der Oord te certificeren op de CO₂-Prestatieladder worden wij gestimuleerd onze CO₂-uitstoot te verminderen. Onze huidige uitstoot van CO2 hebben we vastgelegd in een CO2-voetafdruk en we hebben doelstellingen bepaald met daarbij passende maatregelen.

A: Inzicht
Wij hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om meer inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat hierbij om het gas-, brandstof- en elektraverbruik. De meeste uitstoot wordt veroorzaakt door diesel.

Dit inzicht in de CO2-uitstoot vormt de basis voor onze doelstellingen. Over het jaar 2020 is de CO2-voetafdruk voor het eerst berekend. Over de voortgang rondom de voetafdruk wordt halfjaarlijks intern en extern gecommuniceerd.

B: Reductie
In ons energie managementplan staan de doelstellingen en maatregelen benoemd om de CO₂-uitstoot te verminderen. We hebben als doel gesteld een CO₂ reductie van 15% (scope 1) en 5% (scope 2) in 2025 ten opzichte van het basisjaar 2020. De voortgang wordt periodiek geanalyseerd en gerapporteerd.

C: Transparantie
We communiceren structureel over de CO₂-uitstoot, de doelstellingen en maatregelen. Er wordt tweemaal per jaar intern en extern gecommuniceerd over het beleid en de doelstellingen, de genomen maatregelen, het huidige energieverbruik, de behaalde CO₂-reductie en eventuele projecten met gunningsvoordeel.

D: Participatie
Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de vermindering van CO2 in de sector of daarbuiten. Daarom hebben we ons aangesloten bij het volgende initiatief:

Van der Oord heeft zich in februari 2022 aangemeld voor het initiatief “De Duurzame Leverancier”. Er wordt jaarlijks deelgenomen aan bijeenkomsten door de directie. Nieuw verkregen informatie en kennis wordt doorgevoerd naar de werkvloer.

Nieuwsbrieven
We zijn ingeschreven voor verschillende nieuwsbrieven zodat we op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid:
·       SKAO
·       Green Business Club
·       Kenniscentrum Duurzaam ondernemen

Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (www.skao.nl).

 

Certificaat